Add: 422 Siming Rd S,Xiamen,Fujian,ChinaTel:+86-592-2181055 2187763


Fax:+86-592-2181787


Website: http://ifas.xmu.edu.cn